samdrup gatshel

 

 

 

 

 

Name of Thueme: Mrs. Cheki

Area (SqKm)1.38

No. of House Holds:

Total Population:

samdrup gatshel